Elektronikus napló

E-learning

KRESZ

Étkezés

Ki olvas minket

Oldalainkat 79 vendég böngészi
Címlap Iskolánkról
PDF Nyomtatás E-mail
Tájékoztató Szülőknek a Koszta József Általános Iskoláról


 

Intézményünk két helységben működik, mivel 2007. július 1-je óta társulással látjuk el a derekegyházi gyerekek nevelését-oktatását, mellyel mind két iskola lehetőségei bővültek. A tagiskolában a derekegyházi alsósok tanulnak összevontan az 1-2. és 3-4. osztályokban, a főbb tantárgyakat az adott évfolyamnak megfelelően, kis létszámú csoportbontásban oktatva. A fölsősök integrálódtak a szentesi osztályokba, iskolabusszal bejárva a székhelyiskolába. Derekegyház természeti, kirándulási kincsei számtalan lehetőséget kínálnak a szentesi gyerekeknek is: erdei iskola, a Bázis, Vadászház, Halastavak, az erdők, stb. Pedagógiai programunk közös, programjaink, munkaterveink, elvárásaink valamennyi tanulóra vonatkoznak.
Helyi tantervünk a Nat előírásaira épít; rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráikkal. Amennyiben hozzánk íratják be gyermekeiket az iskolánk által nyújtott speciális lehetőségek, követelmények közül a következőket kínáljuk :


Alsó tagozatban:
Célunk 1-4. osztályban az alapvető nyelvi és matematikai ismeretek megalapozása, erre szánjuk többek között a kötelező délelőtti órákat. Minden osztályban a szabadon tervezhető órakeretünkből a testnevelés-ének-technika-rajz órák számai bővülnek arányosan a négy év során; sokoldalú képességfejlesztést erősítve a készségtárgyak területein is.  Idegen nyelv oktatására csak 4. osztályban kerül sor heti 3 órában, mivel a valódi nyelvtanuláshoz ekkor válnak igazán éretté a gyerekek. (Kellő nyelvtani fogalomrendszerrel kell rendelkezniük a szó- és mondatszerkezetek területén, s  ezt tudatosan csak a magyar nyelvtan tanulásában alapozhatjuk meg.) A negyedik osztály átmenet az alsó és a felső tagozat között, legfontosabb feladatunk az ötödik osztályos követelmények előkészítése, a továbbhaladás stabil tudásanyagának megalapozása a képességek szerinti differenciáláson keresztül, az informatika oktatása ekkor indul, heti 1 órában.  
Úszásoktatás: A derekegyházi tagiskolába járó gyerekek 3-4. osztályban heti 1 alkalommal egész tanévben,
A szentesi gyerekek 1-4-ig  félévente  heti   1 tanórában  sajátítják el az alapokat  minden úszásnemből  Oltyán Gyula kollégánk közreműködésével. A szülők kérésére a tömegsport órák terhére egész évben is megszervezhető ez a lehetőség.
Felső tagozatban:
A fölsőbb osztályokban is megmaradnak az alsós osztályközösségek, de matematika és magyar nyelv-irodalom tantárgyak esetében nívócsoportos oktatást szervezünk. Az évfolyami szinten kialakított képességszintű csoportok között az átjárhatóság a gyermekek teljesítménye szempontjából adott. A csoportbontások mind két tantárgyból egy részről az emeltszintű oktatás tananyagának beépítésével (átlagkövetelményeken túllépő tananyag) tehetséggondozási céllal szerveződnek, másrészről a felzárkóztató differenciálás is beépül oktatási rendszerünkbe.
Valamennyi csoportban a differenciált képességfejlesztés az eszközünk, a sokszínűségre gondolva, támogatva az egyéni sajátosságokat; az egyéni kreativitásra építő és problémamegoldó helyzeteken, gyakorlatokon, feladatokon keresztül.
Az 5-6. évfolyamon bevezetett nem szakrendszerű oktatásunk 8 tantárgyat ölel fel, felhasználva a kompetencia fejlesztő pályázatunk gyakorlati tapasztalatait, kollégáink eddigi eredményeit, módszereit, valamennyiük frissen megszerzett továbbképzési ismereteit.
A főbb tantárgyakon kívül az informatikából, a technika, rajz, ének, sport területein megosztva nyújtunk a tanórákban, tananyagokban többet - fölsőben is - szabadon tervezhető óráinkból. A délutáni szakkörök, tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások a sokoldalúság lehetőségét nyújtják a gyermekek számára, önmaguk kipróbálására, rátalálni saját egyéniségükre, a pályaválasztás megkönnyítésére.

Iskolánkban 55 jól felkészült pedagógus dolgozik. Többen különböző szakkollégiumot, edzői tanfolyamot, a főiskolákon kiegészítő szakokat szereztek. Így van könyvtáros, népművelő, gyógypedagógus, iskolapszichológus, óvodapedagógus, tenisz-úszóedző, iskolai menedzser tantervfejlesztő, környezetvédelemhez, vizuális kommunikációhoz értő, dyslexia prevenciót ellátó. Ezeket a végzettségeket mind fel is használjuk arra, hogy minél több lehetőséget tudjunk felkínálni tanulóinknak. Az iskola eszközellátottsága elég jónak mondható.
Az alsó tagozatban úgynevezett "guruló" módszerrel tanítanak a nevelők. (Minden tanítási óra délelőtt van.)
A felsőben szaktantermekben (többek között van 2-szer 16 db géppel felszerelt számítástechnikai terem is) tanulnak diákjaink, melyekben TV lánc működik. Projektorrokkal, multimédiás táblákkal is rendelkezünk, ezért a modern oktatási módszereket több tárgyból  is  alkalmazni  szoktuk.
Nevelőink nagy figyelmet fordítanak a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Bizonyítják ezt az egyénre szabott fejlesztő foglalkozások, iskolapszichológusi megsegítések, valamint a területi, megyei és országos versenyeken elért szép eredmények. A versenyzés nem kötelező! Szeretnénk megtanítani gyermekeinket arra, hogy nemcsak a győzelem a fontos; de a felkészülés, az együttdolgozás, a versenyhelyzet is személyiségfejlesztő hatású.
Értékes, állandó kapcsolatunk van egy osztrák iskolával és a finn, kaarinai iskolával. Ez kitűnő lehetőséget nyújt megismerni egy idegen ország iskoláját, kultúráját, életét, s nem utolsósorban a nyelv gyakorlására ad alkalmat.
Napközi, illetve menzai ellátást, reggeli ügyeletet biztosítunk. Szentesen iskolai büfé üzemel.
Hagyományrendszerünk széleskörű, sok szakkör, sportkör várja délután a gyerekeket
Sokat teszünk azért, hogy tanítványaink jól érezzék magukat nálunk;  elsősorban a  képesség szerinti tanulás  a legfontosabb, de sok  idő  jut az  egyéb, szórakoztató,   színes  programokra is.

 

Adó 1%

Referenciák

 

 

 

 

Határtalanul!

Határtalanul!

Határtalanul! 2022

Határtalanul! 2023 7.a-b

Határtalanul! 2023 7.c

Határtalanul! 2024.7.a-b

Határtalanul! 2024. 7. cCsengetési rend

1.óra 7:45 - 8:30
2.óra 8:45 - 9:30
3.óra 9:40 - 10:25
4.óra 10:35 - 11:20
5.óra 11:30 - 12:15
6.óra 12:20 - 13:05

Nyári szünet


Már csak
van hátra a nyári szünetig!

Fogadóóra

Intézményünkben a következő fogadóóra

2024. ??. ??

??:?? lesz.


Copyright © 2012 Szentesi Koszta József Általános Iskola.
Webdesign: redei.hu, Joomla template